main Image

בנימה אישית

הגענו לחלק האישי.

נסחו וסגננו כמה משפטים עליכים, על המשפחה

 ועל הקהל המיוחד שבא.

משהו מפרי עטכים מאוד מומלץ בשביל שהדרשה תהיה פגז! 

בהצלחה!

Top