main Image

נזכור את...

לאלה 1:

 לא נוכל שלא להזכיר

את ה________ הכי טוב בעיר

את מעשיו הטובים והיקרים

ואת אהבתו לנכדים המתוקים.

אזכור גם את _____ שנפטר\ה ועלה\תה לגנזי מרומים

אני מבטיח שתראי ממני נחת לאורך ימים ושנים.

אני יודע שאתם שמחים איתנו כאן ועכשיו בשמחתי

אזכור ולא אשכח את הערכים החשובים שהחדרתם בי.

לאלה 2:

 אזכור כאן בלב מלא כאב

את סבא______ שאהב אותי מכל הלב

הערכים שהאמין בהם הם נר לרגלי

ואשתדל לעשות לו נחת אמיתי .

לאלה 3:

 בארוע החגיגי שלי אני מרגיש צורך מיוחד

להזכיר את _________ שהיה מיוחד יותר מכל אחד.

שהיה נאמן לדת ולמסורת.

שהגן על הארץ ועל המדינה

והיה תמיד מראשו החבורה .

לאלה 4:

 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה

שהיתה לנו ל___________- היקרה

נזכור ולא נשכח גם כאן כשכולנו נשמח.

את אהבתה ונתינה את יופיה וטוב ליבה 

אני בטוח שהיא שמחה איתנו ממרחקים

ושכל דברי התורה יהיו לעילוי נשמתה למרומים!

לאלה 5:

 לא נשכח להזכיר את האנשים היקרים לנו מאד

שבעולם צריכים כמותם להיות

אזכיר את ______ שנפטר ואיננו כאן עכשיו

אך אנו בני המשפחה הולכים בדרכיו

היות והוא היה אדם מכובד במיוחד.

אזכיר גם את ________ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

שניצלה ואהבה כל רגע בחיים.

לאלה 6:

 ולהבדיל בין החיים לחיים

ברצוני להזכיר את ___  מנוחתו עדן

שתמיד השרה סביבו אוירה טובה

והיה סמל ודוגמא לאזרח נפלא

בודאי ומליץ טוב בעדינו- במרומים

ונשתדל ללכת בדרכיו עד 120 \הנהדרים\ הנפלאים.

לאלה 7:

 ברגעים שמחים אלה

לא נשכח להזכיר את____ האדיר

מעשיו הטובים יעמדו לו לעד

הוא היה בנאדם יחיד מיוחד

עשה הרבה צדקה וחסד- עם כל 1

נלמד ממידותיו המשובחות

ונלך בדרכיו לאורך שנים רבות

לאלה 8:

 עת אני חוגג בר מצוה

לא אוכל שלא להזכיר את _________

שהיה סמל לשמחה

ותמיד היתה לו עין טובה

היה אדם אהוב ומקובל

לא נוכל לשכוח אותו בכלל

הוא היה אדם יוצא מן הכלל.

Top