main Image

סיומות

סיום 1 :

 לסיום תודה לכם קרובי משפחה וחברים

בזכותכם היה וימשיך להיות מקסים

אני מברך אותכם מלב אוהב

בכל הברכות הכי טובות שיש,

בריאות, פרנסה, חיים טובים ומאושרים

ושיהייה שלום בנינו ובין כל העמים.

סיום 2  :

 לסיום אודה לכם בשמי ובשם הורי

על כל המאמצים שעשיתם להגיע לכאן

נמשיך להתפלל ולקוות שיבוא שלום

ושהשלום יצא כבר מגדר חלום

שתדעו רק טוב מעתה ועד עולם

ובשמחות שלכם (בעז"ה ) נגיע גם

סיום 3 :

 לסיום ארצה לסכם במספר מילים את כל הענינים

תודה שהגעתם לשמוח בשמחתי- היא שמחתכם

אני מקבל עלי עול תורה ומצוות – לעינכם

תודה להורים המיוחדים ולסבתות ולסבים

נחזיר לכם בשמחות ובאירועים

הלואי ויהיה שלום ונהיה מוגנים

הרבה בריאות ושמחה לכל המשתתפים

אתם אותי מאד משמחים ומרגשים.

סיום 4 :

 ועתה כשאני בסיום הדרשה והשמחה כה גדולה

זו ההזדמנות שלי לברך אתכם שכשם

ששמחתם אותי בורא עולם ישמח אתכם.

היה מקסים ומהמם פה בזכותכם

הלואי וניפגש תמיד רק בשמחות

ושלא נשמע לעולם ומאף אחד על צרות.

שיבוא המשיח ותבוא הגאולה

ויושיעו אותנו מכל הרע

תודה תודה ושוב תודה

תהיו בריאים עד 120

באהבה גדולה עם נשיקה קטנה .

סיום 5 :

 לסיום

הרבה תודה על השמחה הגדולה

שהבאתם כולכם, שתזכו לחיים טובים וארוכים.

שמחתם אותי שמחה גדולה שתשאר לעולמים

שניפגש רק בשמחות ובאירועים משמחים.

ועכשיו הגיע הזמן לריקודים!

סיום 6 :

 לסיום

בימים אלה בהם אנו נלחמים על השלום

נקוה והוא יגיע בזכות יושב במרום

שיבוא השלום ואיתו השלווה

ושנחיה בנחת ובשמחה גדולה

תודה לכם משפחה וחברים

שתזכו לבריאות עד 120

שמחתם אותי מאוד מאוד

ולא נותר לי אלא להודות.

Top