main Image

פתיח

פתיח 1:

 אורחים וחברים יקרים

אני מסתכל סביבי

ורואה שכולכם הגעתם לכבודי

זה מרגש אותי מאוד

במיוחד שכל הזמן נכנסים עוד ועוד

היום אני בן 13 וזה גיל מדהים

בו מצטרף היצר הטוב למשחק התפקידים

מהיום העול עלי ,נגמרו לי התירוצים

צריך לקחת אחריות על כל המעשים.

עול המצוות זהו עול נפלא,

וכולי תפילה שאצליח במשימה.

לקיים את התורה באהבה ובשמחה

עד מאה ועשרים שנה

יחד עם כל משפחתו הענפה.

פתיח 2:

 אורחים נכבדים, חברים נפלאים

משפחה וקרובים אהובים.

ערב טוב וברוכים הבאים

הנה הגיע בר המצווה שלי

וזכיתי שכולכם הגעתם לכבודי.

מקוה שתהנו אין סיבה שלא

כי התזמורת הכי טובה ממש פה.

שמח אני לראותכם

כי אתם העולם שלי כולכם.

בר מצוה זה לא סתם מפגש

כרגע אני ממש נרגש.

 האוירה פה מתחממת

ותיכף גם התזמורת מנגנת.

יהיו פה המון מעגלים

וכמובן אני מרכז הענינים.

 

 

פתיח 3:

 ערב טוב לאורחים הנכבדים!

אני שמח שבאתם לחגוג עימי

ביום בר המצוה שלי.

אני כולו נרגש

על כן מרגיש אני זכות וגם חובה

לומר מספר מילים מעניני דיומא.

 

פתיח 4:

 אורחים מקסימים שלי!

אני שמח לראות את כולכם

ויהיה פה שמח בזכותכם.

גיל 13 גיל קסום

אין כמוני ביקום -:)

היום אני מצטרף לעולם של גדולים

האמת שאני כבר די בענינים.

מצד אחד מחייב מצד שני מאתגר

הזכות והחובה להיות בוגר.

עד היום עשיתי כל מה שרציתי

מהיום אפעיל את שיקול דעתי

ואשתמש בו באופן מקורי ויצירתי.

היום אני הופך לחלק מהכלל

וזה לא מצחיק בכלל.

את כל האוספים אחביא במעמקים

ואתחיל להתעסק בדברים של גדולים.

שלום לסרטים המצוירים, לפוגים ולגולות

לכל שאר הקישקושים.

מהיום אתחיל להשקיע בלימודים

ובקשרים חברתיים והמשפחתיים.

פתיח 5:

 אורחים חשובים ומקסימים שלי

ערב טוב ומבורך!

אני שמח שבאתם לחגוג עימי

עם כניסת היצר הטוב לתוכי

זה לא סוד, אבל זה היסוד

מהיום אצטרך להכריע בין הכוחות

אשתדל לבחור תמיד בטוב

ולעשות מצוות לרוב.

Top