main Image

המדריך הכולל לבר מצווה-5 חומשי תורה

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

ניתן להזמין בכל אחד מהנוסחים:
ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

מחיר 399 ש"ח

המדריך הכולל לבר מצווה-לימוד פרשה והפטרה

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

מחיר 149 ש"ח

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר עם טעמים
התוכנה כוללת צפייה במגילת אסתר
בכתב מגילה ובכתב רגיל
והכל לפי בחירת המשתמש.

מחיר 99 ש"ח

המדריך הכולל לבר מצווה - גרסת הזהב

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

דיסק און קי מוזהב של תוכנת
המדריך הכולל לבר המצווה
בנוסחים ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

מחיר 690 ש"ח

ערכת המדריך הכולל לבר מצווה

ערכת המדריך הכולל לבר המצווה כוללת את הדיסק און קי המוזהב ועליו תוכנות המדריך הכולל לבר המצווה ודיסק און קי ה'מפתח' המכיל את קריאות התורה בקבצי שמע, להאזנה ברכב וכד'.

מחיר 990 ש"ח

המדריך הכולל - הערכה המושלמת

ערכת המדריך הכולל לבר המצווה כוללת את הדיסק און קי המוזהב ועליו תוכנות המדריך הכולל לבר המצווה ודיסק און קי ה'מפתח' ועליו קבצי שמע של קריאות התורה וההפטרה לשמיעה ברכב ועוד...
הערכה כוללת את הנוסחים: אשכנזי, ספרדי ומרוקאי

מחיר 1490 ש"ח

ערכת לימוד לטעמי המקרא

ערכת לימוד לטעמי המקרא בשיטת "דרגה"
הלימוד מתבצע בעזרת תקליטור לשמיעת הקריאה המדוייקת.
הספר כולל הקדמה והסבר של כל טעמי המקרא
ותפקיד כל טעם וטעם.

מחיר 129 ש"ח
Top