main Image
ערכת לימוד לטעמי המקרא
מחיר 129 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

ערכת לימוד לטעמי המקרא

ערכת לימוד לטעמי המקרא בשיטת "דרגה"
הלימוד מתבצע בעזרת תקליטור לשמיעת הקריאה המדוייקת.
הספר כולל הקדמה והסבר של כל טעמי המקרא
ותפקיד כל טעם וטעם.
ארבע שלבי לימוד
שלב א- שמיעת הטעם בדיסק
שלב ב- שם הטעם וצורתו
שלב ג- המילים עם הטעם בתחילת הפסוק
שלב ד- הטעם משולב באמצע הפסוק

ניתן לרכוש בגרסאות הבאות:
ספרדי ירושלמי / אשכנזי / מרוקאי.

מחיר 129 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top