main Image

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר עם טעמים
התוכנה כוללת צפייה במגילת אסתר
בכתב מגילה ובכתב רגיל
והכל לפי בחירת המשתמש.

החל מ: 99 ש"ח
Top