main Image

יוסי בכינור-מוזיקה חיה לארועים

יוסי בכינור-מוזיקה חיה לארועים

מוסיקה יהודית, חסידית וישראלית לאירועים, שמחות קבלות פנים ועוד.ערביי שירה בליווי מקרן או שירונים.  אפשרות להפעלת קהל המוזמנים בדרכים מגוונות.
יוסי: 052-4834225

yosibakinor@gmail.com

בקרו באתרינו  www.yosibakinor.com

Top