main Image

שמח תשמח - הבלון המשמח

שמח תשמח - הבלון המשמח

      מוזיקה - התקליטן שיעשה לך את הארוע.
      הבלון המשמח-סידורי בלונים לכל ארוע.
               שומרון : 054-8090401
                        
אחר השם שמח תשמח המבטא ביהדות את "השמחה בטהרתה"
עומדים תקליטנים מקצועיים המשלימים במובנים רבים זה את זה
כאשר מטרתם המשותפת היא "השמחה"
בראשם עומד שומרון עייש עוסק בתקליטנות עוד מילדותו -
שדרן רדיו חוזר ליהדות של תורה ומצוות מזה ארבע שנים
ומתמחה במוסיקה המזרחית – אתנית המסורתית וכיו"ב

צור קשר- שומרון : 054-8090401   פקס: 08-8507507          
                      דואר אלקטרוני: djmusic@zahav.net.il 

Top